Hoe verwijzen naar De Ouderenpsycholoog 

Proces 

U kunt uw patient telefonisch, per email of per fax naar De Ouderenpsycholoog verwijzen. 


Na aanmelding volgt zo snel mogelijk de intake en daaropvolgend de behandeling. U wordt, met toestemming van de cliënt, per brief geïnformeerd over de start en het behandelplan.

Na afloop van de behandeling wordt u, opnieuw met toestemming van de cliënt, geïnformeerd over het beloop. 


Daarnaast zal er indien nodig telefonisch contact zijn voor verder overleg.  Inhoud verwijzing

De verwijsbrief dient te voldoen aan bepaalde regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgverzekeraars. 


Onderstaande checklist zet de minimale eisen op een rij:


o Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)

o Naam en functie van de verwijzer

o AGB-code van de verwijzer

o Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer

o Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)

o Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel. 

Adresgegevens 

Locatie Heerlen

Ruys de Beerenbroucklaan 45

6417 CC Heerlen

T:  06 36531143

F:  045 5718109

Locatie Vaals
Maastrichterlaan 127
6291 EN Vaals
T: 06 36531143