Mijn Kwaliteitstatuut ligt ter inzage in mijn praktijk.